Wholesale Ordering

משווק יקר,
מערכת ההזמנה הזו נבנתה לצורך שיפור השרות וייעול תהליך העבודה מולך.
בעת הזמנת אליפסות – חובה להזמין במספרים זוגיים בלבד לא בודדים, אנחנו לא פותחים קופסאות !